Το BMW Group δημοσίευσε την Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2018

bmw-sustainable-value-re02

Το 2018, το BMW Group έκανε ακόμα ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για τη βιώσιμη μετακίνηση, όπως επιβεβαιώνεται από τη νέα Έκθεση Βιωσιμότητας  (Sustainable Value Report). Η Έκθεση δημοσιεύτηκε στις 20 Μαρτίου 2019 μαζί με τον Ετήσιο Απολογισμό της Εταιρίας για  το 2018, ενώ είναι αναρτημένη και στο διαδίκτυο. Παρέχει πληροφορίες για τα μέτρα που εφαρμόζονται και τα επιτεύγματα του 2018, καθώς και ενημερώσεις για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους βιωσιμότητας της εταιρίας.

Νέα σημεία αναφοράς για την αποδοτικότητα των πόρων.

bmw-sustainable-value-re01Στο πλαίσιο μιας ολιστικής στρατηγικής βιωσιμότητας, το BMW Group δεν εστιάζει μόνο στη δημιουργία αποδοτικότερων οχημάτων, αλλά και στην αποδοτικότητα πόρων στο διεθνές δίκτυο παραγωγής του.

Το 2018, το BMW Group πέτυχε νέα ρεκόρ στα εργοστάσια παραγωγής του. Οι συγκριτικές εκπομπές CO2 ανά παραγόμενο όχημα μειώθηκαν κατά μέσο όρο κατά 2,4% από την προηγούμενη χρονιά, φτάνοντας τους 0,40 τόνους ανά όχημα. Μόνο την τελευταία πενταετία, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί κατά 39%.

Το ίδιο ισχύει και για τις απόλυτες τιμές εκπομπών CO2 για το δίκτυο παραγωγής, που ήταν 2,7% χαμηλότερες από αυτές της προηγούμενης χρονιάς. Τα εργοστάσια του BMW Group επίσης έθεσαν νέα πρότυπα κατανάλωσης ενέργειας ανά παραγόμενο όχημα το 2018: Η παραγωγή οχημάτων απαιτούσε 2,12 μεγαβατώρες ενέργειας ανά όχημα, που είναι 2,3% λιγότερο κατά μέσο όρο, συγκριτικά με το 2017.

Τα νέα επιτεύγματα είναι αποτέλεσμα των ποικίλων μέτρων που εφαρμόστηκαν στην παραγωγή το 2018. Για παράδειγμα, η οριστική μετάβαση σε φωτισμό LED στα Γερμανικά εργοστάσια της εταιρίας έχει ως αποτέλεσμα μία δραστική εξοικονόμηση ενέργειας.

Λαμβάνοντας το 79% της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο από ανανεώσιμες πηγές, το BMW Group έφτασε σχεδόν στο υψηλό επίπεδο της προηγούμενης χρονιάς. Από το 2017, όλα τα Ευρωπαϊκά εργοστάσια του BMW Group προμηθεύονται τον ηλεκτρισμό τους από ανανεώσιμες πηγές, κάτι που πέτυχε και το εργοστάσιο της εταιρίας στη Βραζιλία το 2018.

Περαιτέρω επέκταση της ηλεκτροκίνησης.

bmw-sustainable-value-re0Εστιάζοντας από νωρίς στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, το BMW Group έχει κερδίσει μία ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά. Με συνολικές παραδόσεις 75.000 ηλεκτροκίνητων οχημάτων το 2018, το BMW Group αναδείχτηκε ηγέτης της Ευρωπαϊκής αγοράς. Σε όλο τον κόσμο, η εταιρία πούλησε πάνω από 140.000 ηλεκτροκίνητα μοντέλα.

Χάρη στη σημαντική αύξηση πωλήσεων των αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων, οι μέσες εκπομπές CO2 του στόλου το 2018 παρέμειναν στο ίδιο επίπεδο της προηγούμενης χρονιάς, παρά την περαιτέρω μείωση στις πωλήσεις diesel. Τα επόμενα χρόνια, το BMW Group σταδιακά θα λανσάρει περισσότερα ηλεκτροκίνητα μοντέλα όπως το MINI Electric, το BMW iX3 και το BMW iNEXT, που θα μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές CO2 και ρύπων.

Στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης της ηλεκτροκίνησης, το BMW Group θα επεκτείνει επίσης την απαραίτητη υποδομή. Η υπηρεσία φόρτισης ChargeNow ήδη παρέχει στους πελάτες πρόσβαση σε περισσότερα από 223.000 δημόσια σημεία φόρτισης σε όλο τον κόσμο.

 Ανθρώπινα δικαιώματα και περιβαλλοντικά πρότυπα σε παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Το BMW Group είναι υπέρμαχος μιας διάφανης και αποδοτικής ως προς τη χρήση πόρων εφοδιαστικής αλυσίδας. Διάφορα μέτρα και πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια του 2018 συνετέλεσαν στη συμμόρφωση με περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα για την προμήθεια πρώτων υλών.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία δημοσίευσε τον Κώδικα Δεοντολογίας του BMW Group για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Συνθήκες Εργασίας το 2018, με βάση μία διαδικασία δέουσας επιμέλειας που είναι υποχρεωτική τόσο για τους προμηθευτές, όσο και για τους εμπόρους.

 Προσανατολισμός εργαζομένων και κοινωνική δέσμευση.

Το BMW Group βασίζεται σε ένα ποικιλόμορφο, ικανό και άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Μέτρα εργασιακής ασφάλειας για μία ακόμα φορά μείωσαν το δείκτη συχνότητας ατυχημάτων για το 2018. Για την κατάρτιση και εξειδίκευση των εργαζομένων, οι δαπάνες σε προγράμματα επαγγελματικής και άλλης εκπαίδευσης αυξήθηκαν σημαντικά το 2018.

Το BMW Group βασίζεται σε ένα ακόμα πιο ποικίλο ανθρώπινο δυναμικό: Το 2018, το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται στην εταιρία γενικά αλλά και σε διοικητικές θέσεις αυξήθηκε εκ νέου. Και στον τομέα της εταιρικής υπευθυνότητας, το BMW Group έχει δεσμευτεί στην προώθηση της ποικιλομορφίας και των ισχυρών γυναικών.

Το Βραβείο Διαπολιτισμικής Καινοτομίας της εταιρίας (Intercultural Innovation Award) αναγνωρίζει για παράδειγμα οργανισμούς που εργάζονται υπέρ της πολιτισμικής πολυμορφίας, καλλιεργούν διαπολιτισμικές σχέσεις και προάγουν τα δικαιώματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο. Περίπου το 70% των νικητών του Βραβείου Διαπολιτισμικής

Καινοτομίας είναι γένους θηλυκού (https://interculturalinnovation.org/). Το BMW Group θεωρεί σημαντικές τις ίσες ευκαιρίες στη εκπαίδευση. Παιδιά και έφηβοι, ανεξαρτήτως θρησκείας, κουλτούρας ή χώρας καταγωγής, έχουν ίσα δικαιώματα στην πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Το 2018, τα εκπαιδευτικά προγράμματα του BMW Group με θέμα την τεχνολογία και την επιστήμη έφτασαν σε περισσότερα από 316.000 παιδιά και εφήβους – διπλάσιος αριθμός συγκριτικά με το 2017. Στόχος είναι να φτάσει στο ένα εκατομμύριο παιδιά και εφήβους το 2025.

 

Η στρατηγική βιωσιμότητας του BMW Group .

Η συνεπής ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό μοντέλο και την εταιρική στρατηγική NUMBER ONE > NEXT εξασφαλίζει τη μελλοντική βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα του BMW Group. Η εταιρία επίσης έχει πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της αντιμετώπισης παγκόσμιων θεμάτων.

Για να μπορεί να είναι η πιο επιτυχημένη και βιώσιμη πάροχος ατομικής μετακίνησης, επιδιώκει συστηματικά δέκα μακροπρόθεσμους στόχους βιωσιμότητας από το 2012. Η Έκθεση Βιωσιμότητας τεκμηριώνει τα επιτεύγματα αυτής της στρατηγικής κάθε χρόνο. Το BMW Group παρέχει επίσης πρόσθετες πληροφορίες και παραδείγματα της κουλτούρας βιωσιμότητας στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σε σχετικά ενημερωτικά δελτία.

 

Πρότυπο αναφοράς και ποιότητα ελέγχου.

Το BMW Group δημοσιεύει Εκθέσεις Βιωσιμότητας από το 2001 – από το 2013, αποκλειστικά με τη μορφή διαδραστικού PDF. Η Έκθεση του 2018 καταρτίστηκε και πάλι σύμφωνα με τις οδηγίες των προτύπων Global Reporting Initiative (πρότυπα GRI, ολοκληρωμένο επίπεδο) και συμμορφώνεται πλήρως με τα κριτήρια του προτύπου αναφορών CSR στη Γερμανία.

Όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία στην αναφορά του 2018 επαληθεύτηκαν από εξωτερική εταιρία ελέγχου (PricewaterhouseCoopers) σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: σχετικότητα, συμμετοχή μετόχων, σαφήνεια, αρτιότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία και συγκρισιμότητα. Η ανεξάρτητη αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο ISAE 3000 (International Standard of Assurance Engagements).

 

Αξιολόγηση της κουλτούρας βιωσιμότητας του BMW Group .

Η ωφελιμότητα της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως και η διαφάνεια των αναφορών αναγνωρίζονται επίσης από διεθνείς εμπειρογνώμονες: Το BMW Group είναι ο μοναδικός κατασκευαστής αυτοκινήτων με παρουσία στην κατάταξη της RobecoSAM AG για τους δείκτες βιωσιμότητας Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) κάθε χρόνο από το 1999.

Στην κατάταξη Carbon Disclosure Project (CDP), το BMW Group για μία ακόμα φορά κέρδισε την υψηλότερη βαθμολογία “A” για τη διαφάνεια και τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας για όγδοη συνεχή φορά. Το BMW Group κέρδισε μία θέση στην κατηγορία  “Leadership” με κατάταξη “A-” για τη  διαφάνεια και τα μέτρα προστασίας του κλίματος το 2018.

Στην πιο πρόσφατη αξιολόγηση που καταρτίστηκε το 2018 από το Institute for Ecological Economy Research (IÖW) και τον επιχειρηματικό όμιλο “Future”, η Έκθεση Βιωσιμότητας του BMW Group αναδείχτηκε η δεύτερη καλύτερη έκθεση του είδους που δημοσιεύτηκε από μεγάλη Γερμανική Εταιρία. Σε επίπεδο βιομηχανίας, η Έκθεση του BMW Group βρέθηκε στην κορυφή.

Πηγή: BMW