Η Nissan τροφοδοτεί με βιώσιμη ενέργεια σχολείο της Νότιας Αφρικής

Nissan provides South African school with sustainable energy01 Η Nissan υποστηρίζει ένα οικοτροφείο στην περιοχή της Πρετόριας, εγκαθιστώντας ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα που αξιοποιεί την ισχύ του Intelligent Mobility της Nissan.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την προώθηση των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η Nissan συνεργάζεται με τη Σχολείο της  Φιλαδέλφειας, προκειμένου να βελτιώσει την πρόσβαση σε σταθερά ηλεκτρικά δίκτυα και να αυξήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αν και το εθνικό δίκτυο ηλεκτροδότησης  παρέχει ενέργεια στο 85% του πληθυσμού, εντούτοις η δυναμικότητά του και οι περιορισμοί στις συνδέσεις στη Νότια Αφρική, προκαλούν τακτικές και απρογραμμάτιστες διακοπές ενέργειας στο σχολείο.

Nissan provides South African school with sustainable energyΛειτουργώντας ως οικοτροφείο που φιλοξενούνται περισσότεροι από 400 μαθητές με ειδικές ανάγκες ηλικίας 14-21 ετών, το Σχολείο της  Φιλαδέλφειας, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε τέτοια συμβάντα.

Χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό μπαταριών δεύτερου κύκλου ζωής (από αυτοκίνητα Nissan LEAF) και ηλιακούς συλλέκτες, το σχολείο διαθέτει πλέον ένα σύστημα βιώσιμης ενέργειας που βοηθά στην άμβλυνση των επιπτώσεων από την έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας στην σχολική κοινότητα.

Πηγή: Nissan

Please follow and like us:
error